logo
איך הרפורמה המשפטית תשפיע
על אנשים עם מוגבלות?

וובינר לאנשים עם מוגבלות, הורים ובני משפחה

יום א' 26.2 | 20:00 | מפגש זום Live

בהנחיית: עו"ד יהושע שופמן, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה) וכיום חבר בוועד מנהל בארגון "בזכות"

Vector Smart Object copy
אני רוצה להשתתף!
שריינו לי מקום:
אני רוצה להשתתף! שריינו לי מקום:
אני רוצה להשתתף! שריינו לי מקום:

*אנחנו נשלח לך תזכורת עם קישור לזום ביום המפגש

לאורך השנים היווה בית המשפט העליון כתובת משמעותית במאבק לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות. דוגמאות לשני מאבקים משפטיים שארגון בזכות הוביל: בג"צ בוצר, בו בית המשפט העליון פסק לראשונה שבתי ספר צריכים להיות נגישים לילדים עם מוגבלות, ובג"צ ליאור לוי, שעיגן לראשונה את זכותם של אנשים עם מוגבלות לחיים בקהילה.
 
כעת, עם השינויים המוצעים במערכת המשפט, עולה החשש כי הכלים למאבק לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות – ייפגעו מאד
בוובינר נדון בשאלות:

• כיצד הגבלת סמכותו של בית המשפט העליון לפסול חוקים שלא עולים בקנה אחד עם חוקי היסוד, ולקבוע שפעולה של השלטון אינה סבירה – משפיעה על המאבק של אנשים עם מוגבלות לשוויון?
• כיצד הרפורמה תשפיע על יישומו של חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, ועל יכולתנו להיאבק בהצעת החוק להגבלת אנשים עם מוגבלות שגרים במוסדות?
• מדוע השינוי בדרך מינוי שופטים רלבנטי לאנשים עם מוגבלות?
• מה בכלל תפקידם של היועצים המשפטיים, וכיצד השינוי המוצע בהגדרת תפקידם ישפיע על זכויות אנשים עם מוגבלות?

בסוף המפגש יינתן זמן לשאלות.

בהשתתפות:

עורכת הדין ורד בר,
ארגון בזכות

ורד

לאה הוכבוים, אימו של ידידיה,
אדם עם מוגבלות שחי בקהילה

לאה1
מי אנחנו?

בזכות הוא הארגון המוביל והוותיק ביותר בישראל לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.
החזון שלנו הוא קידום זכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות בכל תחומי החיים תוך הבטחת שוויון, כבוד ושילוב מלא של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.