אני רוצה להשתתף!
שריינו לי מקום:
אני רוצה להשתתף! שריינו לי מקום:
אני רוצה להשתתף! שריינו לי מקום:

– האירוע ילווה בתמלול –
אם יש צורך בהתאמות נוספות
אנא פנו לסמדר 02-5882554
law_clinics@savion.huji.ac.il

*אנחנו נשלח לך תזכורת עם קישור לזום ביום המפגש

בעקבות אירועי ההתעללות במוסד בני ציון והחשד להרעלת מזון במוסד בית דפנה, הוקמה על ידי שר הרווחה דאז, חה"כ מאיר כהן, ועדה ציבורית שהתבקשה לבחון בראייה כוללת ומערכתית את דרכי הניהול וההפעלה של מסגרות דיור חוץ-ביתיות לאנשים עם מוגבלות.

דו"ח הוועדה, אשר בראשה עמדה השופטת בדימוס שולמית דותן, הוגש לשר הרווחה, חה"כ יעקב מרגי, לפני כחודשיים.

בדו"ח מתוארות תופעות, אותן הגדירה הוועדה כמזעזעות ובלתי נסבלות במסגרות מגורים לאנשים עם מוגבלות, בעיקר במעונות ובהוסטלים. כמו כן מתוארות חולשות ארגוניות בניהול והתנהלות מערך הדיור החוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות. המסקנה של הוועדה היא שהגורם המרכזי למציאות מזעזעת זו הוא שימוש נרחב בשיטה המוסדית, שמעצם טיבעה מועדת לתופעות הקשות שהתגלו. לפיכך הוועדה קובעת כי: "אל-מיסוד הוא הפתרון היחיד העולה בקנה אחד עם זכויות אדם בסיסיות והמבטיח איכות חיים ומענה מיטבי למצבם הנוכחי של אנשים עם מוגבלות בדיור המוסדי החוץ ביתי".

לאור זאת, ההמלצה העיקרית של הוועדה היא יישום תכנית לאומית של "אל-מיסוד" – סגירת כל המסגרות המוסדיות – מעונות והוסטלים ופיתוח שירותי סיוע ותמיכה לדיור עצמאי ודיור מוגן בקהילה בתוך חמש שנים. 

במפגש הזום הקרוב נארח את יו"ר הוועדה, השופטת בדימוס שולמית דותן וחברי וועדה נוספים אשר יציגו את הדוח  ואת המסקנות וההמלצות העיקריות שבו  ונקיים שיח משותף כיצד ניתן לקדם את יישומן.

בהשתתפות:
יו"ר הוועדה, השופטת בדימוס שולמית דותן וחברי וועדה נוספים
ד"ר עדית סרגוסטי, אחראית תחום יישום מדיניות בארגון בזכות

ארגון בזכות

בזכות הוא הארגון המוביל והותיק ביותר בישראל לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. החזון שלנו הוא קידום זכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות בכל תחומי החיים תוך הבטחת שוויון, כבוד ושילוב מלא של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות פועלת לקידום שילוב שוויוני של אנשים עם מוגבלות בחברה ולמימוש זכויותיהם, תוך התמקדות בתחומי ההשכלה הגבוהה והתעסוקה. לצד שיעורים והרצאות לסטודנטים, הקליניקה עוסקת במתן ייעוץ וייצוג משפטי ללא תשלום לפונות ופונים שזכויותיהן/ם נפגעו על רקע מוגבלותן/ם בתחומי התעסוקה והשכלה גבוהה, וכן לארגונים חברתיים העוסקים בתחום המוגבלות. במקביל הקליניקה עוסקת בקידום חקיקה ושינוי מדיניות, לצד עבודה על תיקים עקרוניים בפני הערכאות השונות וכן פעילות שמטרתה העלאת המודעות הציבורית לנושאי עיסוק הקליניקה, כל זאת במטרה לקדם שוויון מהותי עבור אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.