דורשים לתקצב את התוכנית הלאומית לבריאות הנפש של ילדים ונוער!

מעל 0
אנשים כבר חתמו

עלייה מדאיגה בשיעור הילדים ובני הנוער המתמודדים עם בעיות נפשיות מאז הקורונה.
נתוני קופות החולים מצביעים על עלייה משמעותית בשיעור הילדים המתמודדים עם דיכאון, חרדה והפרעות אכילה.
בין השנים 2019 ל- 2021 –
עלייה של כ-19% במספר ביקורי ילדים במחלקות הפסיכיאטריות לרפואה דחופה.
ובתוך כך, שירותי בריאות הנפש לילדים ובני נוער מצויים במשבר חמור!

לאור המצב החמור גובשה לפני כשנה תכנית חירום לאומית בשיתוף פעולה בין משרדי הבריאות, הרווחה והחינוך. אלא שהתכנית עדיין לא תוקצבה ולכן לא יצאה לפועל.

הצטרפו אלינו לדרישה מהממשלה לתקצב את התכנית, במסגרת תקציב המדינה הקרוב!

מעל 0
אנשים כבר חתמו


חותמים על העצומה לתקצוב התוכנית הלאומית לבריאות הנפש של ילדים ונוער!

בישראל ישנם עשרות אלפי ילדים ובני נוער המתמודדים עם קשיים נפשיים משמעותיים. בנוסף, הנתונים מצביעים על עליה חריפה בשיעורי הדיכאון, החרדה והפרעות האכילה בקרב ילדים ובני נוער וכן על עליה מדאיגה בביקורי ילדים במיון הפסיכיאטרי ובביקורי ילדים במיון לאחר ניסיונות אובדניים. ואולם מערכות הבריאות, החינוך והרווחה אינן מציעות מענים מספקים.

כל אלה מונעים מילדים ונוער המצויים במצוקה נפשית את הסיוע לו הם זקוקים ומסכנים באופן ממשי את שלומם ורווחתם, או מובילים לאשפוזים שניתן היה למנוע!!

לאורך השנים המצוקות הלכו והחריפו. אנשי המקצוע במשרדי החינוך, הרווחה והבריאות הבינו את חומרת המצב וגיבשו תכנית לאומית בינמישרדית להתמודדות עימה. מתוך הסתכלות רחבה על החסרים בתחום, נבנתה תוכנית הכוללת רכיבים שנועדו למלא את החסר בתחום האיתור המוקדם והמניעה, וכן בתחום הטיפול בקהילה, לרבות פיתוח מענים אינטנסיביים להתערבות במשבר. התכנית פורסמה לציבור לפני כשנה אבל מעולם לא תוקצבה.

ילדים וילדות במצבי סיכון אובדניים, ילדים וילדות הסובלים מהפרעות אכילה חמורות, ילדים וילדות שבגלל מצבם הנפשי מתקשים לתפקד ולא הולכים לבית הספר – ילדים אלו אינם יכולים לחכות ומצבם מוסיף להתדרדר.

עכשיו זו השעה!

קוראים למשרדי הבריאות, הרווחה, החינוך והאוצר
לתקצב לאלתר את התכנית הלאומית לבריאות הנפש של ילדים ונוער!

הצטרפו אלינו לדרישה >>>

מעל 0
אנשים כבר חתמו